Osnovne Škole

Mikrobit – kockice za jamb

Autor: VELJKO MIĆOVIĆ

Mentor: STEVICA JANKOVIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA „EMILIJA OSTOJIĆ“ POŽEGA, R. SRBIJA

MAŠINA ZA SORTIRANJE ARTIKALA PREMA BOJI

Autor: PETAR NIKOLIĆ

Mentori: STEVICA JANKOVIĆ, MIRJANA VASILIJEVIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA „EMILIJA OSTOJIĆ“ POŽEGA, R. SRBIJA

PROČIŠĆIVAČ DIMA OD CIGARETA

Autor: NOAH AJOUR HARAPIN

Mentor: JASENKA CVETKOVIĆ

Institucija: ZZTK, CTK Črnomerec

Micro:bitovima upravljan automatizirani model plastenika za uzgoj jagoda

Autor: LUCIJA PRPIĆ

Mentor: Tihomir Kudra

Škola: OSNOVNA ŠKOLA LJUDEVITA GAJA, Nova Gradiška

CRVENI MEDVJEDIĆ

Autor: ANA HRŠAK

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

NEVIDLJIVI SVIJET VIRUSA I BAKTERIJA

Autori: ANTONIA KOVAČEVIĆ i ENA ĐURAŠEVIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

PAUNI

Autori: ANA HRŠAK, DORA DURIĆ, MIA SZITA, TENA TOMIĆ, LENA LJUBIČIĆ, LARA SUŠEC, KARLA BOGDAN, LUCIJA JURIŠIĆ, MIA KADOIĆ, PETRA NEKIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

GLAS PRIRODE

Autori: ERIKA ERJAVEC

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB

SUNCOKRET I BUBAMARA

Autor: ERIKA ERJAVEC

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OŠ MATE LOVRAKA ZAGREB