Osnovne Škole 2021

INICIJAL: M

Autor: MIHAELA DJELDIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

CRKVA

Autor: MIHAELA DJELDIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

INICIJAL: A

Autor: ANA FILIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

CRKVA SV. MARKA U ZAGREBU

Autor: ANA FILIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

INICIJAL: A

Autor: ANITA KOKIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

ČIPKA

Autor: ANITA KOKIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

ČIPKA

Autor: MAJA UNETIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

SANDALE

Autor: EMMA TOMIČIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

MOKASINE

Autor: JOSIP ANDREJIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB