Osnovne Škole 2021

PERUNIKA

Autor: ANA BODROŽIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

SLAVONSKI ZLATOVEZ

Autor: IVONA KUČIŠ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

NA OBALI

Autor: PAULA CIRIMOTIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

PTICE ZIMI

Autor: SARA RUBČIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

CRVENI DINOSAUR

Autor: GABY ČEH

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

RIBA

Autor: VIKTORIA MARIJANOVIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

RIBA

Autor: IVONA MIŠIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

CRKVA

Autor: LARA PALIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB

PROZOR NA KAMENOJ KUĆI

Autor: MARIJA GLASNOVIĆ

Mentor: BERNADICA MAŽAR

Škola: OSNOVNA ŠKOLA MATE LOVRAKA ZAGREB