Osnovne Škole 2021

Detalji sa narodne nošnje dalmatinske zagore

Autor: KATARINA MUSA

Mentor: SANJA ZDILAR DAKIĆ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA VRBANI

SVETLOSNO – ZVUČNI RASTERIVAČ PTICA

Autori: NAĐA MARIĆ i MILICA SARIĆ

Mentor: STEVICA JANKOVIĆ

Škola: OŠ ,,EMILIJA OSTOJIĆ“, Požega, R. Srbija

LEGO MINDSTORMS EV3 ,,Robot SIMA -TRANSPORETER“

Autor: PETAR ŠKULETIĆ

Mentor: MIRJANA VASILIJEVIĆ

Škola: OŠ ,,EMILIJA OSTOJIĆ“, Požega, R. Srbija

BRATSKI MOST

Autori: LUKA VIŠIĆ i ROKO VIŠIĆ

Mentori: GORDANA FAŠNIK i VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ RETKOVEC, Zagreb

DUGIN MOST

Autor: ANA VIDAK

Mentor: GORDANA FAŠNIK

Škola: OŠ RETKOVEC, Zagreb

VELIČANSTVENI MOST

Autor: LUKA TREŠČEC

Mentori: GORDANA FAŠNIK i VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ RETKOVEC, Zagreb

KINESKI MOST

Autori: EMMA MULLER i PETRA MAJSTOROVIĆ

Mentori: GORDANA FAŠNIK i VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ RETKOVEC, Zagreb

KUĆA SUNCA

Autor: PETRA KRISTOFIĆ

Mentor: VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ RETKOVEC, Zagreb

VESELI MOST

Autor: IVA FARKAŠ KONDIĆ

Mentor: GORDANA FAŠNIK i VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ RETKOVEC, Zagreb