Osnovne Škole 2021

MURTERSKI MOST

Autori: MAGDALENA PRŠLJA i GABRIJELA BIŠKUPEC

Mentor: FILIP LOVRIĆ

Škola: OŠ Bukovac

BLIND RUBIK’S CUBE

Autori: MATEJ ANDROIĆ, LUKA GREDELJ i IVAN KLEČAR

Mentor: DIJANA KARAČIĆ

Škola: OŠ ANTUNA MIHANOVIĆA

PRIMENA EKOLOŠKIH KOAGULANATA ZA BISTRENJE VODE

Autori: STAŠA JAŠIN i STEFAN NEĆAKOVIĆ

Mentor: SNEŽANA VRANJEŠ

Škola: OŠ ‘’ŽARKO ZRENJANIN’’, Zrenjanin, R. Srbija

MINI CIRKULAR

Autor: NINA ĆURČIN

Mentor: SNEŽANA VRANJEŠ

Škola: OŠ ‘’ŽARKO ZRENJANIN’’, Zrenjanin, R. Srbija

SUNČEV PRATILAC

Autor: MARIJAN PETROVIĆ

Mentor: SNEŽANA VRANJEŠ

Škola: OŠ ‘’ŽARKO ZRENJANIN’’, Zrenjanin, R. Srbija

PRESA ZA HABASTE I ČVRSTE MATERIJALE

Autor: ANDRIJA PASKAŠ

Mentor: SNEŽANA VRANJEŠ

Škola: OŠ ‘’ŽARKO ZRENJANIN’’, ZRENJANIN, R. Srbija

SAVEE (SAVE Energy)

Autor: VUKAŠIN ŽIROVIĆ

Mentor: SNEŽANA VRANJEŠ

Škola: OŠ ‘’ŽARKO ZRENJANIN’’, Zrenjanin, R. Srbija

AUTOMATIZIRANI POKRENTI MOST

Autor: GABRIJEL JAKOVLJEVIĆ

Mentori: GORAN JAKOVLJEVIĆ i SANJA KOVAČEVIĆ

Škola: OŠ AUGUSTA ŠENOE, Zagreb

DIRECIONI MIKROFON

Autori: IVA ŽIVKOVIĆ i TAMARA PETROVIĆ

Mentori: RADIŠA JOVANOVIĆ i VERA KOSTIĆ

Škola: OŠ „1. MAJ“, Niš, R. Srbija