Osnovne Škole 2021

ŽIROSKOP

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI

SOLARNI PUNJAČ ZA MOBITELE

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: SADA BAŠAGIĆ

Škola: OŠ VLADIMIR DEŠČAK, NOVAKI

SIMULACIJA EVOLUCIJE

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

SIMULACIJA MRAVA

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

DUBOV ZVRK

Autori: DARON LJUBIĆ, BRUNO HAMPOVČAN, TATJANA KIRČENKOVA i MATEJ MEDVED

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

D-mobitel

Autor: DARON LJUBIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

SIMULACIJA VALA

Autor: BORNA OŽANIĆ

Mentori: NATALIJA KIRČENKOVA i KATARINA KEDAČIĆ-BUZINA

Škola: OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE

VISEĆI MOST

Autori: LARA BAČANI i RAHELA MATOKOVIĆ

Mentor: FILIP LOVRIĆ

Škola: OŠ Bukovac

KAMION S PRIKOLICAMA

Autori: MATEA HUDINČEC i LUCIJA DRAGIJA

Mentor: FILIP LOVRIĆ

Škola: OŠ Bukovac