Oglašavanje/Turizam 2022

Uloga dronova u razvoju pametnog turizma

Autori: SEYED JALALALDIN FARAJI, AMIRHOSSEIN PAYANDEH, SAMAN KEYVANNIA, FATEMEH IZADI YAZDANABADI

Ustanove: Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran; University of Tehran, Tehran, Iran

Država: Iran

e-mail: faraji@atu.ac.ir ; a.payandeh@ut.ac.ir ; SamanKeyvannia@ut.ac.ir ; F.Izadi@atu.ac.ir

Mirisni paketić “Slavondina”

Autor: PAVICA VARGA

Tvrtka: OKUSI SREĆE

Država: Hrvatska

e-mail: pavica.varga@yahoo.com

Autori: Nikola Čizmić i Mirko Bajto

Udruga: Dalmatinski inovatori Tesla

Država: Hrvatska

e-mail: dalmit@dalmit.hr

web: https://www.dalmit.hr