Mladi

VOZILO POGONJENO PNEUMATSKIM MIŠIĆIMA

Autor: ŠIME GRBIĆ

Mentor: ŽELJKO ŠITUM

Udruga: Udruga inovatora FSB

e-mail: uifsb.fsb@gmail.com

internet stranica: www.uifsb.hr