Mladi inovatori 2023

Interaktivna simulacija motora s 4 cilindra putem L293D čipa

Autor: DOMINIK DESPOT

Mentor: DANIEL BELE

Fakultet: VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

Država: Hrvatska

e-mail: daniel.bele@racunarstvo.hr

Primjena soft procesora za testiranje integriranih digitalnih periferija u monolitnim FPGA čipovima

Autor: FILIP GEMBEC

Mentor: JASMIN REDŽEPAGIĆ

Fakultet: VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

Država: Hrvatska

e-mail: jasmin.redzepagic@racunarstvo.hr

PAMETNI JASTUK

Autor: MARIN RADIĆ

Mentor: ZDRAVKO KUNIĆ

Fakultet: VISOKO UČILIŠTE ALGEBRA

Država: Hrvatska

e-mail: zdravko.kunic@racunarstvo.hr

“RAZVOJ IDEJNOG PROJEKTA PUNIONICE BATERIJA ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE”

Autori: Grupa učenika

Mentor: ANDREJ TIBLJAŠ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Udruga: Udruga inovatora „Za razvoj i unapređenje alternativnih energija”

Država: Hrvatska

NAVOJNO VRETENO S PNEUMATSKIM POGONOM

Autor: BERNARDA GALIĆ

Mentor: prof.dr.sc. ŽELJKO ŠITUM

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Država: Hrvatska

e-mail: bg336707@fsb.hr

PNEUMATSKA RUKAVICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU ŠAKE

Autor: ALEKSANDRA POPOVIĆ

Mentor: prof.dr.sc. ŽELJKO ŠITUM

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Država: Hrvatska

e-mail: Aleksandra3956@gmail.com

REPARACIJA DIJELOVA KAROSERIJE MOTORA

Autori: ANTO KRAJINA i VLADIMIR ZOVKO

Mentor: SNJEŽANA VUK

Škola: STŠ Fausta Vrančića, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: Snjezana.vuk01@gmail.com

Kontrola navodnjavanja

Autor: MARKO MEĐIMOREC

Mentor: STJEPKO MAČKOVIĆ

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: jurin.drago@gmail.com

Nauči me taj kod

Autor: MARKO ŠIMIĆ

Mentor: STJEPKO MAČKOVIĆ

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: jurin.drago@gmail.com