Mladi inovatori 2022

ELEKTRIČNI AUTIĆ

Autor: JURA SETINŠEK

Mentor: SADA BASAGIĆ

Škola: Osnovna škola Vladimir Deščak

Država: Hrvatska

ELEKTRIČNI GO-KART

Autor: GABRIEL MAJSTOROVIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Država: Hrvatska

Organizator predmeta

Autor: NIKA BOŠNJAK

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Država: Hrvatska

POKRETNA LAMPA

Autor: MARKO BOŠKOVIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Država: Hrvatska

BRUMALICA

Autor: KARLO JAKOMINIĆ

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Država: Hrvatska

PUNJAČ AKUMULATORA

Autor: DAVID BLAGDAN

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Država: Hrvatska

AUTOMATSKA HRANILICA ZA ŽIVOTINJE

Autor: ANTONIO KINKELA

Mentor: RUŽICA KAMENJAŠEVIĆ, dipl. ing.

Škola: Srednja škola za elektrotehniku i računalstvo, Rijeka

Država: Hrvatska

Predviđanje kretanja robota pomoću Chladnijevih figura

Autor: Illia Kryvoviaz

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

RAZVOJ I KORIŠTENJE LASERSKOG 3D SKENERA PROSTORIJA

Autor: Danil Arabadzhy

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraine

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua