Mladi inovatori 2021

ELEKTRONIČKA KOCKA

Autor: ANTONIO TUHTAN

Mentor: ZORAN CRNKOVIĆ, IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

METEOROLOŠKA STANICA

Autor: MATEJ TAČKOVIĆ

Mentor: MIRKO MESIĆ

Škola: Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Država: Hrvatska

e-mail: matej.ta@gmail.com

SAMOSTOJEĆI AUTOMATSKI DEZINFICIJENS B1

Autor: BORNA SABOL

Mentor: VALENTINA DIJAČIĆ

Škola: OŠ RETKOVEC

Država: Hrvatska

VREMENSKO ODRAĐIVANJE KOLIČINE TOPLINE

Autori: MIHAEL SMRČEK, ANDRIJA MUNITIĆ

Mentori: STJEPKO MAČKOVIĆ, ŽELJKO ŠAFRAN

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Država: Hrvatska

REALNO MJERILO START AKUMULATORA

Autor: MIHAEL SMRČEK

Mentori: ŽELJKO ŠAFRAN, DRAGO JURIN

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Država: Hrvatska

MILIOMMETAR

Autor: MIHAELE SOBOTA

Mentor: IVAN KRKA

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Država: Hrvatska

ŠKOLSKO ZVONO SA SENZORIMA ZA MJERENJE TEMPERATURE I VLAGE

Autori: RENATO PAJAS i LOVRO PAVELIĆ

Mentori: Tomislav Jurišić, ing.el. i Boris Tokmačić, struč. spec. Ing

Tvrtka/Fakultet/Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: tesla@tesla.hr

UREĐAJ ZA AUTOMATSKO DOZIRANJE LIJEKOVA

Autor: VITO STIPANOVIĆ

Mentor: GORAN ECIMOVIĆ

Tvrtka/Fakultet/Škola: I. TEHNIČKA ŠKOLA – TESLA, Zagreb

Država: Hrvatska

e-mail: goran.ecko@gmail.com

BEZKONTAKTNI INDIKATOR NAPONA

Autor: PATRIK RIHTAR

Mentor: ŽELJKO BLAŽEK

Tvrtka/Fakultet/Škola: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Država: Hrvatska

e-mail: zeljko.blazek@zg.t-com.hr