Mladi inovatori 2021

„Slatka glagoljica”

Autori: GRUPA UČENIKA

Mentor: LJILJANA MIKINAC, TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA, Ugostiteljska škola Opatija

INDUSTRIJSKI JOYSTICK ZA UPRAVLJANJE BRZINOM 3F ASINKRONOG MOTORA PRETVARAČEM FREKVENCIJE

Autor: ZVONIMIR VUJIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ , ZORAN CRNKOVIĆ, TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

Mobilni robot s ultrazvučnim senzorom

Autor: MAURO KALČIĆ

Mentor: ANDRE TIBLJAŠ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

SAMOBALANSIRAJUĆI ROBOT

Autor: MATIJA JURASIĆ

Mentor: TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

AUTONOMNO VATROGASNO VOZILO

Autor: LEON BABIĆ

Mentor: RATKO BOŽIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

KRIŽIĆ-KRUŽIĆ

Autor: LEON BABIĆ

Mentor: DEAN CAPUT

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

PODVODNI GENERATOR

Autor: KARLO SELAK

Mentor: MARKO SEGNAN

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

ARDUINO KARDIOGRAF

Autor: KAROLINA BRDAR

Mentor: BORIS CAPUT, TOMISLAV MATIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

SONAR BLIZINE

Autor: JAKOV BADURINA

Mentor: DINO DELAČ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA