Medicina/Zdravstvena njega/Kozmetika 2022

Digitalni videokapilaroskop

Autor: Gabriel Petre GORECKI, Daniel Cochior, Dan CUSTURA–CRACIUN, Horatiu Moldovan, Radu Stoica, Lucian Florin Dorobantu

Tvrtka: Titu Maiorescu University of Bucharest -Faculty of Medicine

Država: ROMANIA

e-mail: gabygo2006@yahoo.com

BIOSENZOR POVRŠINSKIH AKUSTIČNIH VALOVA UTEMELJEN NA GRAFENU FUNKCIONALIZIRAN SA ANTI-ALFA-FETOPROTEIN MONOKLONALNIM ANTITIJELOM, ZA DIJAGNOSTIKU RAKA JETRE

Autor: VOICU Ioan Stefan, PALLA-PAPAVLU Alexandra, ANTONIAC Vasile Iulian, MICULESCU Florin, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, MATES Ileana-Mariana, PRISECARU Delia -Alexandra

Tvrtka: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

IMPLANTAT OD BIORESORBILNIH MATERIJALA ZA UNUTRAŠNJU FIKSACIJU PRIJELOMA DUGIH KOSTIJU IZRAĐEN PO NARUDŽBI

Autor: Florin MICULESCU, Otilia ILIE, Augustin SEMENESCU, Mihnea-Cosmin COSTOIU, Valeriu GHEORGHIȚĂ, Alexandru MARIN

Tvrtka: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

POSTUPAK PROIZVODNJE PROIZVODA NAMIJENJENOG REKONSTRUKCIJI KOŠTANIH DEFEKTATA NA BAZI HIDROKSIAPATITA I BIOGENOG DVOFAZNOG KALCIJ-FOSFATA

Autor: Florin MICULESCU, Aura MOCANU, George STAN, Iulian ANTONIAC, Mihnea Cosmin COSTOIU, Stefan VOICU, Marian MICULESCU, Ileana MATES, Augustin SEMENESCU

Tvrtka: University POLITEHNICA of Bucharest

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

PARALELNI ROBOT ZA OBNAVLJANJE POKRETLJIVOSTI DONJIH UDOVA

Autor: Pisla Doina, Birlescu Iosif, Vaida Calin, Gherman Bogdan, Tucan Paul, Plitea Nicolae

Tvrtka: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

LAPAROSKOPSKI INSTRUMENT ZA TOČNU EKSTRALUMENUALNU LOKACIJU KOLOREKTALNOG TUMORA

Autor: Bogdan MOCAN, Vasile BINTINTAN

Tvrtka: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

O-aril-karbamoil-oksimino-dibenz[b,e] oksepini, farmaceutski sastav koji ih sadrži i njihova upotreba

Autor: Ilinca Margareta VLAD, Carmen LIMBAN, Diana Camelia NUȚĂ, Cornel CHIRIȚĂ, Dana Cristina MARINECI, Emil ȘTEFĂNESCU, Miron Teodor CĂPROIU, Constantin DRĂGHICI, Florea DUMITRAȘCU, Mariana Carmen CHIFIRIUC, Luminița MĂRUȚESCU, Speranța AVRAM, Cristina Elena DINU-PÎRVU, Alexandru Vasile MISSIR

Tvrtka: Carol Davila University of Medicine and Pharmacy

Država: ROMANIA

Postupak dobivanja tekućine za ispiranje usta kod gingivitisa u trudnoći

Autor: Stoleriu Gabriela, Branisteanu Daciana Elena, Sandu Ion, Matei Madalina Nicoleta, Sandu Andrei Victor, Balan Gheorghe, Sandu Ioan Gabriel, Fratila Dragos Nicolae

Tvrtka: Romanian Inventors Forum

Država: ROMANIA

Dodatak prehrani za prevenciju i liječenje dijabetesa

Autor: Kamel EARAR, Oleg SOLOMON, Alina-Ramona DIMOFTE, Meda-Lavinia NEGRUTIU, Cosmin SINESCU, Madalina Nicoleta MATEI

Tvrtka: Dunarea de Jos University of Galati

Država: ROMANIA