Medicina/Zdravstvena njega/Kozmetika 2021

Prijenosna neonatalna jedinica

Autori: Podyablonsky E. V., Shell O. U., Yuzefovich A. V., Chupov A. A.

Tvrtka/Fakultet/Škola: Joint-Stock Company “Production Association ” Ural Optical and Mechanical Plant named after Mr. E. S.Yalamov”

Država: Rusija

e-mail: kancelyariya@uomz.com

web: www.уомз.рф

Način dobivanja nanočestica boron-nitrida za isporuku antitumorskih agensa

Autori: Shtansky D.V., Kovalskii A.M., Matveev A.T., Sukhorukova I.V., Gloushankova N.A., Zhitnyak I.Y.

Tvrtka/Fakultet/Škola: National University of Science and Technology «MISiS» (NUST «MISiS»)

Država: Rusija

e-mail: gavrik.nl@misis.ru

web: www.misis.ru

AUTOMATSKI TERMOELEKTRIČNI SUSTAV ZA TERMALNU ODONTOMETRIJU S HLAĐENJEM PUTEM ISPARAVANJA

Autori: Ismailov Tagir Abdurashidovich, Khazamova Madina Abdulaevna, Ragimova Tamila Arslanovna, Abakarov Tagir Abakarovich, Ragimov Muslim Azamatovich

Tvrtka/Fakultet/Škola: FSBEI HPE Daghestan State Technical University

Država: Rusija

e-mail: dstu@dstu.ru

web: http://dstu.ru/

POSTUPAK DOBIVANJA PROIZVODA ZA REKONSTRUKCIJU KOŠTANIH DEFEKATA NA BAZI HIDROKSIAPATITA I BIOGENOG BIFAZNOG KALCIJEVOG FOSFATA

Autori: Florin MICULESCU, Aura Catalina MOCANU, George STAN, Iulian Vasile ANTONIAC, Mihnea Cosmin COSTOIU, Stefan Ioan VOICU, Marian MICULESCU, Ileana Mariana MATEȘ, Augustin SEMENESCU

Tvrtka/Fakultet/Škola: University POLITEHNICA Bucharest

Država: Rumunjska

e-mail: augustin.semenescu@upb.ro

web: www.upb.ro

ŠPRICA ZA AUTOMATSKO INJEKTIRANJE PROTUOTROVA S INOVATIVNIM SUSTAVOM ZA OTPUŠTANJE AKTIVNE TVARI

Autori: Cristina Anca SECARĂ, Ionuț DUMITRACHE, Bogdan PĂTRINICHI, Adrian Claudiu POPA, Aurelian ZAPCIU, Cătălin Gheorghe AMZA, Diana Popescu, Augustin SEMENESCU

Tvrtka/Fakultet/Škola: University POLITEHNICA Bucharest

Država: Rumunjska

e-mail: augustin.semenescu@upb.ro

web: www.upb.ro

IMPLANTAT IZRAĐEN PO MJERI OD BIORESORPTIVNIH MATERIJALA ZA UNUTARNJU FIKSACIJU PRIJELOMA DUGIH KOSTIJU

Autori: Florin MICULESCU, OtiliaElena ILIE, Mihnea Cosmin COSTOIU, Augustin SEMENESCU , Valeriu GHEORGHIȚĂ, Alexandru MARIN

Tvrtka/Fakultet/Škola: University POLITEHNICA Bucharest

Država: Rumunjska

e-mail: augustin.semenescu@upb.ro

web: www.upb.ro

Biokompatibilni oksidi za medicinsku primjenu

Autori: IFPAN - Jarosław Kaszewski, Julita Rosowska,Bartłomiej S. Witkowski, Marek Godlewski; SGGW - Paula Kiełbik, Jarosław Olszewski, Michał M. Godlewski

Tvrtka/Fakultet/Škola: Institute of Physics, Polish Academy of Sciences (IFPAN) (in cooperation with Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences (SGGW))

Država: Poljska

e-mail: godlew@ifpan.edu.pl

web: www.ifpan.edu.pl

Prijenosni uređaj za probir, dijagnostiku i liječenje bolesti COVID-19 na bazi umjetne inteligencije (AI)

Autori: Hesam Adin Atashi, Felicia Agatha

Tvrtka/Fakultet/Škola: Tehran Islamic Azad Medical University, Tzu Chi Secondary School

Država: Indonezija

e-mail: agathahuang223@gmail.com

Paket alata Seemon: softverski paket za analizu 3D medicinskih slika pluća u svrhe akademskih istraživanja

Autori: Sayed Ali Nourian Najafabadi, Alireza Ebrahimi, Alireza rahbar, Mohammadreza Salehi, Milad Safari

Tvrtka/Fakultet/Škola: Montazery high school, Tehran university, Shahid Beheshti university

Država: Iran

e-mail: alireza01708@gmail.com