Maturalni Radovi

MJERAČ OTPORA MALIH VRIJEDNOSTI

Autor: LUKA ŠPEHAR

Mentor: STJEPKO MAČKOVIĆ

Škola: POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA

MODEL VLAKA UPRAVLJANOG MOBITELOM

Autor: TOMISLAV MIHOV

Mentor: Andreja Štancl

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

SVJETLEĆA REKLAMA

Autor: DOMAGOJ DUSPARA

Mentor: Andreja Štancl

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

Videonajava (book trailer) romana Hipi

Autor: ARON ĐERĐ

Mentor: Ivona Boban

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

BLUETOOTH ZVUČNIK

Autor: MARTIN ŠIMUNIĆ

Mentor: Andreja Štancl

Škola: I. tehnička škola Tesla, Zagreb

ROBOTSKA RUKA

Autor: KARLO FILIPOVIĆ

Mentor: Marinko Korčanin

Škola: Srednja škola Jelkovec