Maturalni Radovi 2021

SEF S ELEKTRONIČKOM BRAVOM

Autor: MATEJ TOJČIĆ

Mentor: ZORAN DUMANČIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

PAMETNE NAOČALE

Autor: MARKO DANANIĆ

Mentor: ZORAN DUMANČIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

CNC UREĐAJ UPRAVLJAN ARDUINOM

Autor: DOMINIK GRŠETIĆ

Mentor: ZORAN DUMANČIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA

BICIKLA – TROKOLICA

Autor: MIHAEL TOPIĆ

Mentor: RANKO PAVELIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

GEET MOTOR NA KOSILICI

Autor: MATEO KUZMIĆ

Mentor: RANKO PAVELIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

MOTORNI BICIKL

Autor: ANTE DRAGOJEVIĆ

Mentor: RANKO PAVELIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

KARIOLA SA BENINSKIM MOTOROM I PLATFORMOM ZA VOZAČA

Autor: LUKA ĐOGO i DRAŽEN ŠUŠA

Mentor: RANKO PAVELIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

GEET MOTOR NA VODENOJ CRPKI

Autor: LOVRO ĆUĆA ŽENTIL

Mentor: RANKO PAVELIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RIJEKA

SUSTAV ZA UPRAVLJANJE PARKIRNIM MJESTIMA

Autor: IVAN ZOVKO

Mentori: MARIO TRETINJAK i MARIO BOŽURIĆ

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB