Maturalni Radovi 2021

PROTOTIP AUTONOMNOG ROBOTSKOG VOZILA S ROBOTSKOM RUKOM

Autor: ŠIMO VUKOVIĆ

Mentor: DUBRAVKO MRAKOVČIĆ

Škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

SUSTAV BEŽIČNOG DALJINSKOG OTVARANJA RAMPI SA SENZORIMA PREPREKA

Autor: JAKOB BENGER

Mentor: DUBRAVKO MRAKOVČIĆ

Škola: SREDNJA ŠKOLA ZA ELEKTROTEHNIKU I RAČUNALSTVO RIJEKA

STUBIŠNI AUTOMAT S LUXOMATOM

Autori: NIKOLA KRALJIĆ i DOMINIK PEDIĆ

Mentori: ZORAN CRNKOVIĆ i IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

UČILO ZA UPUŠTANJE U RAD 3F EL. MOTORA SPOJEM ZVIJEZDA-TROKUT

Autor: MUHAMED TANJIĆ

Mentor: ŽELJKO TIBLJAŠ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

INDUSTRIJSKI JOYSTICK ZA UPRAVLJANJE BRZINOM 3F ASINKRONOG MOTORA PRETVARAČEM FREKVENCIJE

Autori: ZVONIMIR VUJIĆ i MATEO ŠKARIĆ

Mentori: ZORAN CRNKOVIĆ, TOMISLAV MATIĆ i IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

TV TEST GENERATOR

Autor: ANTONIO VALIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

MODEL ELEKTROPOKRETAČA ZA EDUKACIJU

Autor: VEDRAN MARŠAL

Mentor: MARKO SEGNAN

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

KONTROLA PRISTUPA RFID KARTICOM

Autor: TIN PRIBANIĆ

Mentor: IVO ŠUTIĆ

Škola: ELEKTROINDUSTRIJSKA I OBRTNIČKA ŠKOLA RIJEKA

LED KOCKA 8X8X8

Autor: IVOR LEVAR

Mentor: IVAN JURIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA RUĐERA BOŠKOVIĆA