Kopneni, Pomorski i Zračni promet 2023

UREĐAJ ZA BLOKADU PALJENJA

Autor: CHEN TING LUN, CHEN, YEN-CHI

Tvrtka: Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

Mobilna platforma za hitno slijetanje aviona u slučaju tehničkog kvara kotača

Autor: Mohammad Youseftorkaman, Ali Kangaranifarahani

Država: Iran

Zlatna medalja

Bioindustrijsko hidraulično ulje s mogućnošću korištenja u zrakoplovima

Autor: Amirreza Sefidkar /Rasoul Naghash Souratgar

Država: Iran

Zlatna medalja

BEŽIČNO PUNJENJE PROMETNE STRUKTURE

"

Autor: YEH, CHUNG-WEI MING-CHIH HUANG YUAN-HUNG HUANG

Tvrtka: Air Force Institute of Technology Tainan Municipal ChongMing Junior High School

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

"

RCT “Napunite automobilske gume”

Autor: Prof. Dr. Najia A. Alzanbagi

Organizacija: Highly Innovative Unique Foundation (HIUF)

Država: Saudijska Arabija

e-mail: Hiufsa.zn@gmail.com

SUSTAV ZA SPREČAVANJE NASTANKA VODENOG KLINA PRI VOŽNJI NA MOKROM KOLNIKU ZRAKOM

Autor: MIROSLAV BILIĆ

Država: Hrvatska

e-mail: miroslav.bilic@gmail.com