Inženjerstvo/Znanost o materijalima 2022

POBOLJŠANJE ASFALTNIH MJEŠAVINA S OTPADOM OD PJESKARENOG ŠLJUNKA I POLIPROPILENA NA BAZI MIKROPLASTIKE

Autor: Daniela Laura BURUIANA, Puiu Lucian GEORGESCU, Gabriel Bogdan CARP, Viorica GHISMAN and Cristian Catalin STĂNCIC

Tvrtka: DUNAREA DE JOS UNIVERSITY OF GALATI

Država: Rumunjska

e-mail: Daniela.buruiana@ugal.ro

Proučavanje dinamičkih karakteristika propelerskog motora bespilotnih letjelica

Autor: Yuliia Tkachenko

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Korištenje Yukawa potencijala za usavršavanje Gamowljevog modela alfa raspada

Autor: Artem Shelamanov

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Unapređenje tehnologija dobivanja poroznog aluminija

Author: Mykhailo Mutskyi

Company: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Country: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Obrada guma krio-vibracionom metodom

Autor: Andrii Mavrin

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

Detonacijski nanodijamanti kao dio pametnih kompozitnih materijala za lakiranje

Autor: Elina Kamalova

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua