Industrijski dizajn proizvoda i Tehnologije printanja 2023

Digitalna obrada svjetla koja je s aditivom u prahu polikristalne aluminijeve keramike za materijal za 3D ispis

"

Autor: CHEN, CHIH CHENG; HSIANG, HSING I; LEE, CHAO YI; HSU,SHU-MING;

Tvrtka: FAR EAST UNIVERSITY NATIONAL CHENG KUNG UNIVERSITY

Država: Taiwan

e-mail: eddie@wiipa.org.tw

web: https://www.wiipa.org.tw/

"

ZAKLOPNI STROPNI NOSAČ ZA SUŠENJE RUBLJA

Autori: IVANA JUKIĆ, IVICA JUKIĆ

Država: Bosna i Hercegovina

e-mail: ivana_glavina@hotmail.com , ivicajukic442@gmail.com

INFRACRVENI DUALNI DESIGN NA UNIFORMI SA SKRIVENOM SLIKOM

Autor: Prof. dr.sc. IVANA ŽILJAK STANIMIROVIĆ; Doc. Dr.sc. MAJA MATAS; STJEPAN NEMČIĆ, M&B Sveti Ivan Zelina; Prof. VILKO ŽILJAK

Organizacija: Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: fsvz1812@gmail.com

BORŠA ŠINJORINA SMOKVA

Autor: SANDRA BABAC

Organizacija: Dalmatinski inovatori Tesla - DALMIT

Država: Hrvatska

e-mail: sinjorina.smokva@gmail.com

PRIMJENA TISKANIH RAČUNALNO GENERIRANIH HOLOGRAMA KAO SIGURNOSNIH ELEMENATA

Autor: Dr. sc. VLADIMIR CVILJUŠAC

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: vladimir.cviljusac@grf.unizg.hr

web: https://www.grf.unizg.hr/