Građevinarstvo/Strojevi/Rudarstvo 2023

Ultra lagani montažni zidovi (fasade), s mogućnošću višeslojnosti, recikliranja i povezivanja svih vrsta unutarnjih obloga

Autor: Ashkan Mohammadi, Maryam Yousefi Dehbidi, Farhad Yousefi Dehbidi, Hamed Mohammadi

Država: Iran

Zlatna medalja

Otvoreni cijevni piloti s vanjskim prstenom i krilima

Autor: WISSAM HADI SHIJHAIT

Fakultet: UNIVERCITY OF BAGHDAD

Država: Irak

e-mail: Wissam.hadi@gmail.com

Modificirana višestupanjska aparatura za ispitivanje popuštanja naprezanja u glinastim tlima

Autor: Mohammed Yousif Fattah

Fakultet: University of Technology - Iraq

Država: Irak

e-mail: 40011@uotechnology.edu.iq

Otvoreni cijevni piloti s krilima Vanjska krila – unutarnja krila Dvostruka krila (Eksterijer i interijer) Eksterijer Nasuprotna krila)

Autori: Hussein Hadi Hussein, Wissam Hadi Shgeet and Bushra Suhail Zbar

Fakultet: AL-Esraa University/Department of civil engineering

Država: Irak

e-mail: enghhhpile@yahoo.com

Eksperimentalni model magnetskog levitrona

"

Autor: BOHDAN KARPENKO

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine”

Država: Ukraine

e-mail: jasuselection@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

"

ALGORITAM ZA BRZO PREPOZNAVANJE LITOTIPOVA POVRŠINSKIH UZORAKA NA PRIMJERU KARBONATA

Autor: dr. sc. TOMISLAV MALVIĆ, red. prof.

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: tomislav.malvic@rgn.unizg.hr

web: https://www.rgn.hr/hr/

Program za proračun naprezanja oko otvora u stijenskoj masi – RockStressCalc

Autori: JOSIP VINCEK, VINKO ŠKRLEC

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: vincek.josip.96@gmail.com , vinko.skrlec@rgn.unizg.hr

web: https://www.rgn.hr/hr/

EKSPLOZIV NA BAZI AMONIJEVOG NITRATA S UDJELOM ORGANSKOG OTPADA

Autor: MARIO DOBRILOVIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: mardob@rgn.hr

web: www.rgn.unizg.hr

AUTOMATIZACIJA PROCESA MOKROG ODVAJANJA SITNIH ČESTICA IZ UZORAKA GEOLOŠKOG MATERIJALA SA SMANJENOM POTROŠNJOM VODE I ENERGIJE

Autori: MARKO CVETKOVIĆ i HRVOJE ČIČEK

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: marko.cvetkovic@rgn.unizg.hr

web: www.rgn.unizg.hr


  • 1
  • 2