Građevinarstvo/Strojevi/Rudarstvo 2022

MEHANIČKI UREĐAJ SA ULTRAZVUKOM ZA KONTROLU KVALITETE STABALA

Autor: Alina Vladescu, Anca C. Parau, Cosmin M. Cotrut, Diana M. Vranceanu, Adrian E. Kiss

Tvrtka: National Institute of Research and Development for Optoelectronics - INOE 2000

Država: ROMANIA

e-mail: asemenescu2002@yahoo.com

web: www.pub.ro

EKO-INOVATIVNI BETON NA BAZI CEMENTA I RECIKLIRANOG OTPADNOG STAKLA I PET-a (POLIETILEN TEREFTALAT) ZA PRIMJENU U GRAĐEVINARSTVU “BESTiPET”

Autor: Ofelia-Cornelia CORBU, Henriette SZILAGY, Gabriel PIRGARIU

Tvrtka: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

MATERIJAL SA SVOJSTVIMA UPIJANJA ZVUKA OD OVČJE VUNE SA POLIURETANSKOM PJENOM I NAČIN DOBIVANJA

Autor: OVIDIU NEMEŞ, SIMONA IOANA BORLEA (MUREŞAN), ANCUŢA-ELENA TIUC, GYORGY DEAK

Tvrtka: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

SENDVIČ PANEL NA BAZI STRUČKA I VLAKANA KONOPLJE TE NAČIN DOBIVANJA

Autor: IȘTOAN Raluca, TĂMAȘ-GAVREA Daniela-Roxana, MANEA Daniela Lucia, VASILE Ovidiu

Tvrtka: Technical University of Cluj-Napoca, Romania

Država: ROMANIA

Sustav za ispitivanje hidroabrazivnog trošenja metalnih materijala koji se koriste u hidrauličkim strojevima

Autor: Cătălin-Andrei Țugui, Petrică Vizureanu, Andrei Victor Sandu

Tvrtka: ‘’Gheorghe Asachi” Technical University of Iasi Romania

Država: ROMANIA

NOVI KONCEPT ZA PRIPOVRŠINSKO ODLAGALIŠTE NISKO I SREDNJE RADIOAKTIVNOG OTPADA

Autori: ŽELIMIR VEINOVIĆ, IVANA ROŽMAN, HELENA VUČENOVIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Država: Hrvatska

e-mail: zelimir.veinovic@rgn.unizg.hr

web: https://www.rgn.hr/

PRIMJENA DRONOVA I SOFTVERA ZA OBRADU FOTOGRAFIJA IZ ZRAKA ZA ODABIR LOKACIJE I MATERIJALA ZA IZRADU ODLAGIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA

Autori: ŽELIMIR VEINOVIĆ, TOMISLAV MALVIĆ, GALLA UROIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

Država: Hrvatska

e-mail: zelimir.veinovic@rgn.unizg.hr ; tomislav.malvic@rgn.unizg.hr

web: https://www.rgn.hr/

Quadcopter detektor mina

Autor: Igor Klymenko

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua