Elektrotehnika/Elektronika/Energija

UREĐAJ ZA PROIZVODNJU ENERGIJE S KAPILARNIM KARAKTERISTIKAMA I SILOM GRAVITACIJE

Autor: SAJAD SHABANPOURHAGHIGHI

Država: Švedska

e-mail: info@tisias.org

Automatski uređaj za uklanjanje leda za zračne vodove

Autori: CENUȘĂ Mihai, POIENAR Mihaela, MILICI Laurențiu-Dan, GRAUR Adrian, UNGUREANU Constantin, ATĂNĂSOAE Pavel, BOBRIC Crenguța-Elena, POPA Cezar-Dumitru

Tvrtka/Fakultet/Škola: Stefan cel Mare University of Suceava

Država: Rumunjska

e-mail: costel@usm.ro

internet stranica: www.usv.ro

Primarna platforma za hladno lansiranje raketa s pojačalom

Autori: U CHONGSENG , CHEONG UHOU, LIN CHENGYU

Tvrtka/Fakultet/Škola: HOU KONG MIDDLE SCHOOL

Država: Kina

e-mail: Chu999@qq.com

Razvoj novog bifunkcijskog katalizatora na bazi nanočestica kobalt-fosfosulfida deriviranih iz okvira zeolitnih imidazolata inkapsuliranih u P-, S-, N- dopirani ugljik i njegova primjena u ZnO baterijama

Autori: Hoi Un PANG, Teng Wai HOI, Chong Hin TAM

Tvrtka/Fakultet/Škola: PuiChing Middle School, Macau

Država: Kina

e-mail: puichingteam@gmail.com

Dezinfekcijski uređaj za zaštitu zdravlja u učionicama

Autori: CHEN YU, LEONG WANG CHI, CHEN LAP SON

Tvrtka/Fakultet/Škola: Macau Pooito Middle School

Država: Kina

e-mail: chong7162001@yahoo.com.hk

internet stranica: http://www.pooito.edu.mo

Uređaj za automatsko dezinficiranje maski

Autori: CHAN WENG HIM, ZENG PAK CHON, LO IN MAN

Tvrtka/Fakultet/Škola: Macau Pooito Middle School

Država: Kina

e-mail: chong7162001@yahoo.com.hk

internet stranica: http://www.pooito.edu.mo

Moderni detektor zlata

Autor: Alfatih Mohamed abdlmotalab Alhassan

Tvrtka/Fakultet/Škola: Student Master Faculty of engineering

Država: Sudan

e-mail: alfatihmd1996@gmail.com

“Smart Talang” inteligentni žlijeb koji proizvodi struju u ljeto i po kiši

Autori: Aziz Qomarul Firdaus, Muhammad Farhan, Lingga Aradhana Sahadewa, Wilhelmus Surya Wicaksana Anggri, Oka Wicaksana Yudiantara, and Ryan Rusyda Tresnatriadi

Tvrtka/Fakultet/Škola: Diponegoro University

Država: Indonezija

e-mail: info@innopa.org

internet stranica: www.innopa.org

Metode i uređaji za kodiranje i dekodiranje distribuiranog videa

Autori: Dinh Trieu Duong, Hoang Van Xiem

Država: Vijetnam

e-mail: pqnguyen77@yahoo.com