Elektrotehnika/Elektronika/Energija 2020

HIDROCENTRALA SA VENTURIJEVIM EFEKTOM

Autor: ZDRAVKO CRNJAC

e-mail: zcrnjac1@gmail.com

Pametna maska i štit za otkrivanje i dezinfekciju virusa COVID-19

Autori: Arshida Fazlali, Samin Karami, Amitis Kamalzadeh, Roghayeh Heydari

Tvrtka/Fakultet/Škola: Solaleh Highschool, Alborz, Iran

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

Brod za proizvodnju električne energije iz slane vode

Autori: Mr. Mohammad Jamifar

Država: Iran

e-mail: info@irtopinventors.com

internet stranica: www.irtopinventors.com

UREĐAJ ZA PROIZVODNJU ENERGIJE S KAPILARNIM KARAKTERISTIKAMA I SILOM GRAVITACIJE

Autor: SAJAD SHABANPOURHAGHIGHI

Država: Švedska

e-mail: info@tisias.org

Automatski uređaj za uklanjanje leda za zračne vodove

Autori: CENUȘĂ Mihai, POIENAR Mihaela, MILICI Laurențiu-Dan, GRAUR Adrian, UNGUREANU Constantin, ATĂNĂSOAE Pavel, BOBRIC Crenguța-Elena, POPA Cezar-Dumitru

Tvrtka/Fakultet/Škola: Stefan cel Mare University of Suceava

Država: Rumunjska

e-mail: costel@usm.ro

internet stranica: www.usv.ro

Primarna platforma za hladno lansiranje raketa s pojačalom

Autori: U CHONGSENG , CHEONG UHOU, LIN CHENGYU

Tvrtka/Fakultet/Škola: HOU KONG MIDDLE SCHOOL

Država: Kina

e-mail: Chu999@qq.com

Razvoj novog bifunkcijskog katalizatora na bazi nanočestica kobalt-fosfosulfida deriviranih iz okvira zeolitnih imidazolata inkapsuliranih u P-, S-, N- dopirani ugljik i njegova primjena u ZnO baterijama

Autori: Hoi Un PANG, Teng Wai HOI, Chong Hin TAM

Tvrtka/Fakultet/Škola: PuiChing Middle School, Macau

Država: Kina

e-mail: puichingteam@gmail.com

Dezinfekcijski uređaj za zaštitu zdravlja u učionicama

Autori: CHEN YU, LEONG WANG CHI, CHEN LAP SON

Tvrtka/Fakultet/Škola: Macau Pooito Middle School

Država: Kina

e-mail: chong7162001@yahoo.com.hk

internet stranica: http://www.pooito.edu.mo

Uređaj za automatsko dezinficiranje maski

Autori: CHAN WENG HIM, ZENG PAK CHON, LO IN MAN

Tvrtka/Fakultet/Škola: Macau Pooito Middle School

Država: Kina

e-mail: chong7162001@yahoo.com.hk

internet stranica: http://www.pooito.edu.mo