Društvene inovacije 2021

#gicgica

Autor: NATALIJA BARTOŠ VUKIĆ

Tvrtka: Atelier ceramic handmade work with love

Država: Hrvatska

e-mail: natalive73@hotmail.com

Interaktivni-drveni „VR4D SUVENIRI“

Autori: Nela Šakić i Zlatko Šakić

Tvrtka: 3Design Šanell/b>

Država: Hrvatska

e-mail: info@3designsanell.com

web: www.3designsanell.com

Edukativni suvenir Drvena slagalica“GLAGOLJIČNO KOLO“

Autori: Nela Šakić i Zlatko Šakić

Tvrtka: 3Design Šanell/b>

Država: Hrvatska

e-mail: info@3designsanell.com

web: www.3designsanell.com