Biotehnologija/Nanotehnologija 2022

Installation for mounting a probe-type sensor, at different depths, in water volumes

Autor: Radu POPA, Vily Marius CIMPOIASU, Gabriel PETRESCU, Ioana Corina MOGA, Elena Laura TROANCA

Tvrtka: DFR SYSTEMS

Država: ROMANIA

Postupak za dobivanje asimetričnih polimernih membrana s trajnom hidrofilnošću koja se koristi u ultrafiltraciji vode za farmaceutsku i prehrambenu industriju

Autor: Nedeff Valentin, Sandu Andrei Victor, Nedeff Florin Marian, Sandu Ioan Gabriel, Barsan Narcis, Tătaru Laurenţiu, Sandu Ion

Tvrtka: Vasile Alecsandri University of Bacău

Država: ROMANIA

Učinak Rubiadina iz vijetnamske Hedyotis capitellata na protuupalni gastritis

Autor: Can Minh Dang, Tran Le Minh, Chu Nhat Linh, Nguyen An Kien, Tran Le Khanh, Dong Anh Thu, Dao Phuong Nhi, Do Van Khanh

Tvrtka: UNV-University of Science

Država: Vietnam

e-mail: cuongtrinhtat@gmail.com

Proizvod obložen granulama pijeska od sinergističkih fitokemikalija protiv ličinki Aedes aegypti za zamjenu pijeska koji se smanjuje

Autor: Nutchaya KUMRUNGSEE and Chatwadee SAIYAITONG

Tvrtka: Rajamangala University of Technology Thanyaburi

Država: Thailand

e-mail: Nutchaya_k@rmutt.ac.th

Generator kisika na bazi bioničkih fotosintetskih elemenata

Autor: Titianychenko Mykyta

Tvrtka: National center “Junior Academy of Sciences of Ukraine” under the auspices of UNESCO

Država: Ukraina

e-mail: yevhen.kudriavets@man.gov.ua

web: https://man.gov.ua

POBOLJŠANJE BIOREMEDIJACIJE BAKTERIJSKIM IZOLATOM OTPORNIM NA STRES I TOKSIČNOST U INDUSTRIJSKIM OTPADNIM TOKOVIMA

Autori: prof. dr. sc. Marija Vuković Domanovac i dr. sc. Monika Šabić Runjavec

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Država: Hrvatska

e-mail: mvukovic@fkit.hr

web: https://www.fkit.unizg.hr/