Živi board game

Autori: ABRAMOVIĆ DUNJA, FILIPČIĆ DORA, JUKIĆ EVA, LUČIĆ MATEA, MARTINOVIĆ TEA, ŠARINIĆ ENA i INES OSTAJMER

Mentor: VIKTORIJA LIŠČINSKI

Škola: Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb

Država: Hrvatska

Igra živi board game inovacija namijenjena je djeci mlađe školske dobi. Obuhvaća aktivnost učenika, korištenje micobitova koji određuju kretanje po poljima, zabavu i smijeh. Učenici u rukama imaju microbitove na kojima se prikazuju brojevi ili znakovi koji određuju koliko se polja učenik treba pomaknuti ili do kojeg polja sa simbolom mora skočiti. Izrada ove igre obuhvatila je kreativnost u izradi polja i programiranje na microbitovima.