ZAVARIVAČ PLASTIČNIH VREDICA I REZAČ TANJEG PLEKSIGLASA

Autor: UMA DŽENDŽO

Mentor: Sada Bašagić

Škola: OŠ VLADIMIR DEŠČAK, Novaki

Category:

Inovacija služi za zavarivanje plastičnih vrećica i rezanje tanjeg plesiglasa. Može se koristiti u nižim razredima osnovne škole, ne predstavlja opasnost za zdravlje učenika.