ZAŠTITNIK PTICA

Autori: LARA ŠEGINA i BOJANA ĐUKIĆ

Mentor: BRANKO STANTIĆ

Škola: Osnovna škola „Matija Gubec“ Tavankut, R. Srbija

Ideja koja stoji iza projekta je sljedeća: Kada se detektira približavanje ptica staklenoj površina na odstojanju koje je manje od definiranog u programskom kodu uključuje se svjetlosno i zvučno upozorenje. Projekat se sastoji iz tri zasebna modula (micro:bit-a i odgovarajućeg dodatka – ultrazvučnog senzora, svjetlećih dioda i zvučnika)

Za detekciju približavanja ptice staklenoj površini korišten je ultrazvučni senzor povezan na jedan od micro:bit-a. Ultrazvučni senzor emitira valove visoke frekvencije (ultrazvučne valove), koji se, u slučaju da se ispred senzora nalazi prepreka odbijaju i vraćaju k njemu. Vrijeme potrebno da se registrira povratni signal razmjerno je odstojanju senzora do prepreke. Kada je rastojanje manje od predviđenog programskim kodom, micro:bit šalje radio signal drugim micro:bit-ima uključenim u projekat. Po prijemu radio signala, drugi micro:bit povezan na ZIP Halo, pokreće svjetlosni efekt kojim se pokušava zastrašiti ptica. Svjetlosni efekt omogućuju svjetleće diode i moguće ih je programski podešavati. Treći micro:bit povezan je na Mi:sound, i zvučnim efektima pokušava zastrašiti pticu. Zvučni efekt se također programski može podešavati.