ZAGREBAČKI SUVENIR

Autori: JAKOV KIFER i TENA KIFER

Mentori: DRAGANA RAKONCA i DARIJA JURIČ

Škola: OSNOVNA ŠKOLA JOSIPA RAČIĆA, Zagreb

Category:

Namjena suvenira je osvijestiti važnost licitarskog srca i šestinskog kišobrana kao prepoznatljivog simbola grada, koji ima kulturno-povijesni element.

Posebnost našeg rada je u tome što je to zagrebački suvenir inovativan, neobičan i ekološki.