Weetoo

Autor: KARLO HORVAT

Mentori: MATEA BIOČIĆ i DUNJA TOMLJENOVIĆ

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

WeeToo (W2) je računalna igrica izrađena u Javi pomoću Apache Netbeans aplikacije. Igra implementira grafiku Jave pomoću koje su svi objekti prikazani. Cilj igre je osvojiti što je više bodova, te se i tako natjecati sa drugim igračima.