VPYTHON U KORELACIJI FIZIKE I PROGRAMIRANJA

Autori: ANĐELA STIKIĆ i JOVAN GRUJIĆ

Mentor: JELENA PISAROV

Škola: OŠ „MATKO VUKOVIĆ”, Subotica, R. Srbija

Category:

Na obaveznim časovima informatike se uči programiranje u Phython-u. Znanje stečeno na informatici je „oživelo” kroz primere iz fizike. Tokom „on-line” nastave učenicima su prikazane 3D simulacije iz fizike u VPython-u. Najinteresantnije je kada nešto što naučite iz jednog predmeta možete da primenite u drugom i obratno, tj. da napravite korelaciju između predmeta na vizuelan način, da svakom učeniku, obimno gradivo fizike, učinite zanimljivim!