VISOKOENTROPIJSKA LEGURA METALNIH ELEMENATA IZ SUSTAVA FeMoTaTiZr ZA KIRURŠKU PRIMJENU I NAČIN NA KOJI SE DOBIVA

Autori: GEANTA V, VOICULESCU I, STEFANOIU R, BINCHICIU H, VIZUREANU P, KELEMEN H, CODESCU M M, SANDU A V, BALTATU M S, MARINESCU V E

Država: Rumunjska

e-mail: euroinvent@yahoo.com

Riječ je o visokoentropijskoj leguri koja se sastoji od željeza, molibdena, tantala, titanija i cirkonija u sljedećim omjerima: željezo 9,5 – 12,5 wt%; molibden 19 – 22 wt%, tantal 36 – 40 wt%, titanij 9 – 11,5 wt%, cirkonij 18 – 21 wt.%. Legura ima gustoću 10,8 – 12 kg/dm3, talište na 2300 – 2400 °C i postignutu tvrdoću 800 HV0,5.