Višenamjenski instrument za mjerenje okoliša (VIMO)

Autor: Karlo Mikulaco

Mentor: Denis Gentilini

Škola: Tehnička škola Pula

VIMO je autorski rad čije je srce mikroupravljačka pločica Arduino Nano

sa pomoću kojeg korisnik može mjeriti elemente svojega okruženja. Radi u skladu sa ultrazvučnim senzorom i tro-osnim žiroskopom te tako korisnik može mjeriti udaljenost (<2 do 400 cm), kut položaja uređaja, napon ( < 10 V) i frekvenciju te temperaturu okoline (-40 do 85°C). Zbog uporabe mikroupravljača, VIMO je programibilan uređaj te tako njegov korisnik može prilagoditi sučelje svojim potrebama.