USB port tester

Autor: TEA ARNAUTOVIĆ

Mentor: DRAGO JURIN

Škola: Poštanska i telekomunikacijska škola, Zagreb

Tester na jednostavan način provjerava ispravnost USB porta u računalu.