Uređaj za proizvodnju nafte klipovanjem

Autor: MARIO JUKIĆ

Tvrtka: INA d.d.

Država: Hrvatska

e-mail: Mario.jukic@ina.hr

Uređaj se razvija za automatiziranu proizvodnju nafte metodom klipovanja u bušotinama u kojima druge metode proizvodnje nafte nisu ekonomski ili tehnološki primjenjive. Radi na principu izvlačenja obroka bušotinskog fluida iz bušotine pomoću utega i protupovratnog ventila ovješenog o žicu u bušotinu. Žica izlazi iz bušotine kroz brtvenicu lubrikatora i preko kolotura do uređaja te se namata na glavni bubanj kroz redač namotaja. Opremljen je  servo motorom i reduktorom povezanim na bubanj, a koji omogućava očitanje položaja i opterećenja ostvarenog na bubnju te parametre proizvodnje bušotine. Uređaj se pokreće automatski, preko daljinski upravljanih sustava ili preko touch display-a smještenog na upravljačku ploču uređaja. Ima mogućnost podešavanja parametara na svakoj bušotini kako bi optimizirao svoj rad prema tipu bušotine. Osim kontrole količine i učestalosti proizvodnje, uređaj ima i mogućnost očitavanja ležišnih svojstava kao što je ležišni tlak.