UREĐAJ ZA ODREĐIVANJE KOEFICIJENTA DIFUZIJE BRTVENIH MATERIJALA TRICIJEM

Autori: ŽELIMIR VEINOVIĆ, GALLA UROIĆ, VJEKOSLAV HERCEG, HELENA VUČENOVIĆ, JADRANKA BAREŠIĆ

Fakultet: Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Država: Hrvatska

e-mail: zelimir.veinovic@rgn.hr; galla.uroic@rgn.hr; vjekoslav.herceg@rgn.hr helena.vucenovic@rgn.hr; jbaresic@irb.hr

Za potrebe izgradnje odlagališta skladišta radioaktivnog otpada nužno je izraditi slojeve brtvenih materijala. Osim advekcije, glavni način mogućeg proboja radionuklida iz otpada je difuzija. Obzirom da je tricij, fizički, najmanji radionuklid s najvećom mogućnošću za prolazak kroz barijere, koeficijent difuzije određen njime daje najveći potencijal i vjerojatnost procjeđivanja ostalih radionuklida može biti samo manja.

Uređaj je izrađen na 3D pisaču, a kao ispitni materijal koristio se bentonit. Pretpostavlja se nastavak ispitivanja s drugim materijalima koji se koriste na odlagalištima: beton, glina i sl.

Primjena uređaja je u znanstvene i istraživačke svrhe, ali i u nastavi, ukoliko se umjesto tricirane vode primjeni neka druga otopina gdje će zagađivalo biti materijal koji nije radioaktivan, na primjer sol za slučaj ispitivanja koeficijenta difuzije na brtvenim odlagalištima komunalnog otpada.

Posebnost uređaja je prenosivost, izrazito visoka kvaliteta i niska cijena, jednostavna ugradnja uzorka brtvenog materijala kao i uzorkovanje fluida.