Uređaj za kontinuiranu skeletnu vuču

Autori: CENUȘĂ Mihai, POIENAR Mihaela, MILICI Laurențiu Dan, RAȚĂ Mihai, IRIMIA Daniela, PENTIUC Radu Dumitru, LUPU Elena Daniela, AFANASOV Ciprian

Tvrtka/Fakultet/Škola: Stefan cel Mare University of Suceava

Država: Rumunjska

e-mail: costel@usm.ro

internet stranica: www.usv.ro

Izum se odnosi na uređaj za kontinuiranu skeletnu vuču u slučaju prijeloma bedrene kosti, potkoljenice ili fibule.

Uređaj za kontinuiranu skeletnu vuču, prema izumu, uglavnom se sastoji od elektromagneta (1), podesivog izvora napona koji se kontrolira naponom (2), potenciometra (3), automatski programabilnog sa zaslonom (4), a senzor udaljenosti (5) sustav potpore i vođenja (6) i vučeni element (7) i (7 ‘), čija se vlačna čvrstoća određuje prema uputama stručnjaka za pravilno postavljanje uda.