Uređaj za dojavu kvara na električnoj mreži

Autor: Ovidiu Magdin ŢANŢA, Mihaela PAVĂL, Laurențiu-Dan MILICI, Oana Vasilica GROSU, Eusebiu TOADER, Pavel ATĂNĂSOAE, Valentin POPA

Tvrtka: Stefan cel Mare University of Suceava/Faculty of Electrical Engineering and Computer Science/Electrotechnics Department

Država: ROMANIA

e-mail: costel@usm.ro

web: www.usv.ro

Automatski uređaj za dojavu kvara električne mreže, prema izumu, sastoji se uglavnom od cijevi postavljene na električni vodič koji ima unutar sebe određenu količinu ferofluida koji će se kretati unutar cijevi kada dođe do kvara.