UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE CVIJETA LAVANDE

Autor: SINIŠA KRIŽANEC

Udruga: Udruga inovatora BI 3.Maj Rijeka

Država: Hrvatska

e-mail: pancho.rijeka@gmail.com

Uređaj se sastoji od kućišta u kojem se nalazi kotač bicikle pogonjen elektromotorom.

Rotacijom kotača, ‘žbice’ udaraju u snop cvijeta lavande i mehanički odvajaju cvijet od stapki.

Cvijet slobodnim padom pada na dno kutije.

Prednost uređaja je u cca 50% bržem odvajanja cvijeta u odnosu na ručno odvajanje.

Vjerujem da se isti ili sličan princip može iskoristiti i za neke druge poljoprivredne kulture.