Uređaj za automatsko spuštanje dubinskog čistača parafina

Autor: MARIO JUKIĆ

Tvrtka: INA d.d.

Država: Hrvatska

e-mail: Mario.jukic@ina.hr

Uređaj je razvijen za automatizaciju postupka čišćenja nakupljenog parafina u proizvodnom nizu cijevi naftnih bušotina. Radi na principu struganja parafina sa stjenki bušotine pomoću alatki ovješenih o žicu u bušotinu. Opremljen je  servo motorom i reduktorom povezanim na bubanj na koji je namotana žica. Odabir elektro motora i kontrolera omogućuje očitanje položaja i opterećenja ostvarenog na alatku za čišćenje te bilježenje tih podataka u stvarnom vremenu. Uređaj se pokreće automatski, preko daljinski upravljanih sustava ili preko touch display-a smještenom na upravljačku ploču uređaja. Ima mogućnost podešavanja parametara na svakoj bušotini kako bi optimizirao svoj rad prema tipu bušotine.

Algoritmi ugrađeni u CPU smanjuju vjerojatnost da čistač zaglavi u nakupinama parafina i sprečavaju mogućnost pucanja žice i posljedičnih opasnosti i troškova. Uređaj se napaja primarno preko solarnih panela te sekundarno preko diesel agregata smještenog u uređaj. Cjelokupni rad je potpuno automatiziran te osigurava opskrbu energijom i u najgorim vremenskim uvjetima.