UPRAVLJIVI ROTACIJSKI ZAMAŠNJAK

Autor: ANDREAS ŠANTEK, univ. bacc. ing. mech.

Mentori: Juraj Benić, mag. ing. mech. i prof. dr. sc. Željko Šitum

Fakultet: Fakultet strojarstva i brodogradnje

Rotacijski zamašnjak je inercijski element mehaničkog sustava koji se koristi za pohranu energije tijekom rotacije, a može služiti, primjerice, za stabilizaciju gibanja vozila ili ublažavanje nemirnog rada stroja. Na izrađenoj maketi omogućeno je podešavanje utjecaja trenja u sustavu te projektiranje i testiranje različitih strategija upravljanja kutom zakreta i brzinom vrtnje rotacijskog zamašnjaka, ispitivanje karakteristika trenja motora i ležajeva, kao i analizu nelinearnih pojava u sličnim mehaničkim sustavima.