UPRAVLJANJE PRUŽNIM PRELAZOM UPOTREBOM PLC-A

Autori: BOGOLJUB STIŠOVIĆ i LUKA JOVANOVIĆ

Mentori: MILAN POPOVIĆ i EMIR AVDIĆ

Škola: TEHNIČKA ŠKOLA POŽEGA, R. Srbija

Category:

Model predstavlja prelaz ceste preko železničke pruge sa rampom i semaforom. PLC koristi senzore od kojih dobija signal o nailasku železničke kompozicije i na osnovu programa upravlja podizanjem rampe i svetlosnom signalizacjom na prelazu. Pored toga PLC poseduje i displej na kojem je vizuelno prikazan rad pomenutih elemenata a pored toga daje i informacije o smeru i broju kompozicija koje prolaze.