UPRAVLJANJE GARAŽNIM VRATIMA PUTEM PAMETNOG TELEFONA

Autori: DOMAGOJ TOMLJANOVIĆ i JAN SVALINA

Mentori: MARIO TRETINJAK i MARIO BOŽURIĆ

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Dizanje i spuštanje garažnih vrata pomoću pametnog telefona koristeći Arduino platformu i Bluetooth modul povezan sa motorom 230/12V putem relejnih ulaza.