Upravljanje elektroničke brave pomoću RFID i Arduino UNO platforme

Autor: FRANKO BOŽIĆ

Mentori: MARIO TRETINJAK i MARIO BOŽURIĆ

Škola: ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB

Category:

Pomoću Arduino UNO mikroupravljača korsnik može upravljati elektroničkom bravom putem skeniranja kartice sa RFID-om. Kod unutar Arduina provjerava ako je kartica ispravna ili neispravna te ako je ispravna otvara vrata korisniku, a ako je neispravna javlja korisniku putem LCD ekrana.