UNAPRJEĐENJE NUMERIČKOG MODELA PRORAČUNA TERMIČKO-HIDROMEHANIČKIH EFEKATA NA STIJENI ODLAGALIŠTA ISKORIŠTENOG NUKLEARNOG GORIVA

Autori: GALLA UROIĆ, mag.ing.min. i Doc.dr.sc. ŽELIMIR VEINOVIĆ

Tvrtke: Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenoga nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško i Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

e-mail: galla.uroic@fond-nek.hr; zelimir.veinovic@rgn.hr

internet stranica: www.fond-nek.hr; www.rgn.unizg.hr

Republika Slovenija i Republika Hrvatska razvile su zajednički generički projekt dubokog geološkog odlagališta istrošenog nuklearnog goriva (ING) s idejnim rješenjem tipa SKB-3V u kristaliničnoj stijeni. Numerička analiza termičko-hidro-mehaničkih efekata (THME) jedna je od najvažnijih studija s obzirom da je projektirani životni vijek odlagališta 100 000 godina.

Postojeće numeričke simulacije pronađene u literaturi u velikoj mjeri pojednostavljuju THME model bez uzimanja u obzir oštećene zone nastale tijekom izgradnje podzemnih prostorija, obično izgrađenih metodom bušenja i miniranja. Miniranje stvara zonu oštećenog stijenskog materijala, obično debljine oko 30 cm, što će u konačnici predstavljati put prolaska podzemne vode i put za transport oslobođenih radionuklida.

Predstavljena inovacija je: uključenje oštećene zone nastale iskopom podzemnih prostorija u numerički model, što u ostalim simulacijama ove vrste nije provedeno, kako je vidljivo u postojećoj literaturi.

Oštećena zona izdvojena je kao posebno važno područje modela i potencijalni problem – zona bržeg protoka podzemne vode i potencijalni put širenja radionuklida, slabijih mehaničkih svojstava stijene i značajnog utjecaja u prijenosu topline. Ovim se značajno poboljšava numeričko modeliranje termičko-hidro-mehaničkih svojstava odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i određivanje kvalitativnih karakteristika i funkcionalnosti odlagališta. Dokaz da su model i koncept odlagališta unutar potrebnih parametara, s gledišta zadržavanja radionuklida, u osnovi dokazuje funkcionalnost koncepta, koji je jedan od najvažnijih dijelova razvoja studije sigurnosti i demonstriranja sigurnosti odlagališta dionicima.

Inovacija je dosada nagrađena s osam nagrada na šest međunarodnih sajmova inovacija.