Ultrazvučni senzor

Autor: LUKA BUDIMIR

Mentor: Petar Glavaš

Klub: KMT DANKOVEC

Category:

“KMT Ultrazvučni senzor“ je rad baziran na Arduino platformi. Zadatak  rada je da kroz zvučnu notifikaciju upozori korisnika o blizini prepreke.

Rad je zamišljen da služi kao pomoć osobama sa smanjenim ili potpunim nedostatkom kapaciteta vida.