Ultrazvučni senzor

Autor: LUKA BUDIMIR

Mentor: PETAR GLAVAŠ

Škola: KMT DANKOVEC, Zagreb

Category:

“KMT Ultrazvučni senzor“ je rad baziran na Arduino platformi. Zadatak rada je da kroz zvučnu notifikaciju upozori korisnika o blizini prepreke. Rad je zamišljen da služi kao pomoć osobama sa smanjenim ili potpunim nedostatkom kapaciteta vida.