Ultrazvučni Arduino radar

Autori: Mateo Tuhtan

Mentor: Ivona Budimir

Škola: Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka

Category:

Arduino radar je elektronički uređaj koji nam pomaže u otkrivanju predmeta u prostoru. Ultrazvučni senzor se okreće i očitava predmet u blizini do 1 metra. U slučaju kada nema predmeta u blizini, prikazuje se zelenom bojom jer nema prepreke od koje bi se valovi odbijali. Kada naiđe na predmet u blizini, valovi se odbijaju te senzor detektira prepreku i prikazuje se crvenom bojom.