Učinkovitost virtualnog laboratorija za izradu rezultata kolegija Tekstilna kemija za studente Odjeće i tekstila

Autor: Malaa Obaidallah H. Alqurafi, Dr. Elham Nour A. Maqsood and Dr. Wafaa Adnan O. Alsaggaf

Tvrtka: Highly Innovative Unique Foundation (HIUF), Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia

Država: Kingdom of Saudi Arabia

e-mail: Hiufsa.zn@gmail.com

Virtualna stvarnost je inovacija informacijske tehnologije koja se koristi u obrazovanju. Naše istraživanje imalo je za cilj osmisliti virtualni laboratorij koji će studentima pružiti znanja iz kolegija tekstilne kemije, izmjeriti njihovu učinkovitost i stavove studenata prema njoj, kako bi išli u korak s brzim tehnološkim razvojem i njenom primjenom u obrazovnom procesu.